Het Brusilia gebouw
Copyright Inlichtingen

Deze website is Copyright © Jacques de Selliers 2007 - 2011. Alle rechten voorbehouden.

De foto's in deze website zijn Copyright © Jacques de Selliers. Alle rechten voorbehouden.

De recht voor het kopiëren of het reproductie kan door e-mail aangevraagd worden.

Ik stem gewoonlijk met dergelijke verzoeken en verstrek vrije reproductierechten aan VZWs, media, individuele personen en websites zonder winstoogmerk, zolang de auteursrechtinformatie (Copyright © Jacques de Selliers) en het URL van de thumbnail pagina duidelijk vermeld worden.

  • Voor papier reproductie, kan ik hoogte kwaliteit/definitie dossiers van mijn foto's door email versturen. Gelieve me een paar exemplaren van de publicaties die mijn foto's bevatten te verzenden.
     
  • Voor online reproductie, gelieve me het URL van de webpage waar mijn foto zal gepubliceerd worden te sturen.

 
Voor meer inlichtingen, contacteer me.